Transport

ADR Colli

Sprint Transport vervoert gevaarlijke stoffen of ADR Colli doorheen de BeNeLux, Duitsland en Frankrijk. ADR is de afkorting van Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route. Colli is de verzamelterm voor een verpakking in de vorm van dozen of balen.

ADR Colli is kortgezegd de wetgeving waaraan elke chauffeur en voertuig moet voldoen om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren.

ADR getuigschrift

Chauffeurs moeten wettelijk gezien in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift. Het spreekt voor zich dat onze chauffeurs altijd de nodige getuigschriften en certificaten behaald hebben. Is het getuigschrift na vijf jaar vervallen? Dan zorgt Sprint Transport ervoor dat de chauffeur het opnieuw kan behalen. Hij volgt dan de basiscursus waar verschillende onderwerpen aan bod komen waaronder:

  • de algemene voorschriften
  • de belangrijkste gevaarstypes
  • veiligheidsmaatregelen
  • markeringen en etikettering
  • informatie rond milieubescherming

Soms is er een specialisatiecursus nodig bovenop de basiscursus. Is dat het geval? Dan kunnen onze chauffeurs dat extra getuigschrift ook behalen.

De voertuigen moeten voorzien zijn van de grote etiketten en de nodige oranje signalisatie. Aan boord moeten de vervoerdocumenten aanwezig zijn. Daarop staan alle gevaarlijke stoffen vermeld. Daarnaast moeten ook het verpakkingscertificaat, de schriftelijke richtlijnen rond goederentransport en een identiteitsbewijs van de chauffeur binnen handbereik zijn. Onze voertuigen voldoen aan de meest recente verplichtingen rond het vervoer van ADR Colli.

Veiligheid voor onze medewerkers, klanten en het milieu dragen we hoog in het vaandel bij Sprint Transport. We zijn dan ook op de hoogte van de meest recente voorschriften rond ADR Colli en scholen ons bij waar nodig.

Gevaarlijke goederen laten transporteren door Sprint Transport?